Port 19

Færøerne er 18 øer. Bliver den nye ø en realitet, er Færøerne 19 øer, fordi den mest fantastiske plan i Færøernes historie kan blive planen, der virkelig knytter Færøerne til hele verden.

I 2006 startede projektet med at bygge en undersøisktunnel mellem øerne, Eysturoy og Streymoy,og i de otte år, der er gået, har ekspertisen på alle vedkommende områder af og til diskuteretlinjeføringen under havbunden mellem øerne.

Også arkitekt Jóannes Petersen havde sine tanker om linjeføringen. Han koncentrerede sig især omen, der gik langs skærkoncentrationen, Flesjarnar, i Tangafjørður mellem de to øer, og fik idéen til at føre tunnellen op igennem en kunstig ø hen over Flesjarnar i Tangafjørður.

Jóannes Petersen henvendte sig til al nødvendig ekspertise for at tegne flyveøen. På Færøernesnittende ø er planen at bygge lufthavn med krydsbane, to startbaner, der er henholdsvis 3,3 kilometer og 2,5 kilometer.

Arkitekt Jóannes Petersen fik den erfarne trafikpilot, Rúni Højgaard, til at vurdere projektet.

Rúni Højgaard vurderer, at den nye flyveø vil yde næsten 100 procent regularitet. Baneretningernepasser godt til den færøske vindretning og–styrke, og afstanden fra fjelde medfører formentlig, at der bliver minimal turbulens. Med den eksisterende teknik skulle det også være muligt at lande i tåge.

 

Realistisk

“Er dette realistisk?” er uden tvivl det vigtigste spørgsmål i forbindelse med dette enorme projekt:

Projektet er vurderet til at koste i alt 5,6 milliarder kroner, og bliver projektet udført i tre etaper, er vurderingen denne:

-Første etape omfatter den store startbane på 3.300 meter, terminalområde med mindreterminal, 5.000 m² og tilhørende parkering og opkørsel fra tunnel til flypladsen og læmole.
-Vurderet anlægspris, 2,4 milliarder kroner.
-Anden etape omfatter den mindre startbane på 2.500 meter, større terminal foruden 10.000 m²større parkeringsområde, værkstedsbygning og start af havnebyggeri og større læmole.
-Vurderet anlægspris, 2,0 milliarder kroner.
-Tredje etape omfatter større havneanlæg, større terminal, større værkstedsbygning, størreparkeringsområde.
-Vurderet anlægspris, 1,2 milliarder kroner.

Udsigter

Adgang til lufthavnen er fra den planlagde undersøiske tunnel mellem Eysturoy og Streymoy, der”lægger til” her, og den kørende trafik bliver lige under terminalen, hvor der også er parkeringsfaciliteter.

Øen skal udbygges med alt udstyr, som internationale lufthavne har med hensyn til passager- og transportservice.

Langs øens vestside, der er godt beskyttet mod havdønninger, bygges der havneanlæg til transithavn/containerhavn/oliehavn med eventuel frihavnsstatus.

Der lægges naturligvis vægt på fiskerierhvervet, der her kan omlaste varerne direkte fra fiskeskibe og fabrikker direkte om bord i flyene og således få varerne så friske som muligt til de fjerne markeder iJapan, Kina, Australien og Amerika m.m.

På havneområdet bygges der f.eks. lager-, ekspeditions-, kontor-og hotelbygninger parat til lufthavnen i moduler og i havbunden med spunsvægge eller søjler.

 

Stenfyld

Eksperterne, der er med i projektet, har besluttet at fylde op med sten–basalt. De store sten kan hentes inde fra fjelde ved at bore tunneller ind og hente stenene ud, og de kan også hentes fra landskabets overflade.

Bliver stenene hentet fra overfladen, er det meget nødvendigt, at det bliver fornuftigt udført og i tråd med alle naturfredningsmyndigheder og i harmoni med by- og bygdeplaner.

I forslaget lægges der vægt på, at øen skal passe godt ind i det maritime landskab, hvor den er placeret,og der skal være passende afstand fra strandområder således, at landskabkonfrontation ikke vil genereeksisterende landskab. Det naturlige og det menneskeskabte skal være i harmoni med hinanden.

Dette er et projekt, der ikke alene knytter to færøske øer sammen, men hele verden til Færøerne.